CONTRIBUTIE (per verenigingsjaar)

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Leden betalen € 45,00 per jaar en jeugdleden (t/m 20 jaar) € 22,50. Voor nieuwe leden/donateurs zijn de eenmalige administratiekosten € 5,00.

De contributie moet vóór 1 januari worden betaald. Bij te late betaling wordt er € 5,00 respectievelijk € 2,50 kosten in rekening gebracht.

De nota voor de contributie wordt samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering verstuurd. Leden van de WVM zijn automatisch lid van het Watersportverbond.

Noot: per 1 oktober 2023 wordt de contributie met €5,00 resp. €2,50 verhoogd. 

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar (30 september) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (artikel 7, lid 3 van de statuten), dus op zijn laatst op 31 augustus.

Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat. Er wordt geen contributie terugbetaald over het lopende verenigingsjaar (artikel 7, lid 8 van de statuten).