Voornaamste contacten en informatie van de WVM:

JACHTHAVEN

Het adres van de haven:

Suderseewei 10, 8754 GK Makkum

Havenmeester: Wordt ingevuld door de eigen leden.

Telefoon nummer van de havenmeester is: 06-1652 0682 (alleen in het zomerseizoen)

 

Secretaris:

Anton Pothaar

tel.: 06-46172083

e-mail.: secretaris(at)wvmakkum.nl

 

Voorzitter: (waarnemend)

Willem Amels

tel.: 06-23979297

e-mail: voorzitter(at)wvmakkum.nl

 

Gegevens WVM:

Bankrekening nummers:

Watersport Vereniging: NL77INGB0004301166

Jachthaven WVM:          NL10INGB0006991406

Kamer van Koophandel nummer: 40000126

Relatie nummer Watersportverbond: 419