Geldig per 18-11-2023:

CONTRIBUTIE (per verenigingsjaar)

Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september.

Leden betalen € 50,00 per jaar en jeugdleden (t/m 20 jaar) € 25,00. Voor nieuwe leden/donateurs zijn de eenmalige administratiekosten € 5,00.

De contributie moet vóór 1 januari worden betaald. Bij te late betaling wordt er € 5,00 respectievelijk € 2,50 kosten in rekening gebracht.

De nota voor de contributie wordt samen met de uitnodiging voor de jaarvergadering verstuurd. Leden van de WVM zijn automatisch lid van het Watersportverbond.

OPZEGGEN LIDMAATSCHAP

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen tegen het einde van het verenigingsjaar (30 september) en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken (artikel 7, lid 3 van de statuten), dus op zijn laatst op 31 augustus.

Opzeggen doe je schriftelijk of per e-mail bij het secretariaat. Er wordt geen contributie terugbetaald over het lopende verenigingsjaar (artikel 7, lid 8 van de statuten).