Verplichtingen bij een ligplaats

Ieder lid die een ligplaats toegewezen krijgt, heeft (naast het betalen van het liggeld) de plicht om actief bezig te zijn op de beide werkdagen op de jachthaven.

Dit is één in het voorjaar en één in het najaar. Als er verder niets bijzonders is dan blijft het meestal beperkt tot twee morgens.

Tevens wordt de bemanning van elk schip meestal 1 keer per jaar ingeroosterd voor een bardienst op een middag of avond in het clubhuis. De barkeepers hebben een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaat nodig. Zie elders op deze site meer hierover.

Bovendien wordt verwacht dat het lid actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging zoals toertochten, zeilwedstrijden en/of deelneemt in een van de commissies etc.

De haven is geen onpersoonlijke opbergplaats, daarvoor moet je bij een van de vele commerciële havens in Makkum zijn. Gaat het je alleen om de ligplaats dan pas je misschien niet zo goed in de haven.