Ik heb al jaren dezelfde ligplaats in de haven maar toch moet ik elk jaar opnieuw mijn ligplaats aanvragen, waarom?

Door de jaren heen is gebleken dat er toch elk jaar mutaties zijn in de haven: mensen die naar een andere haven gaan, verhuizen, de boot hebben verkocht, of een grotere boot hebben gekocht.

Vaak werd dit niet doorgegeven waardoor het bestuur vaak voor verrassingen stond.

Om dit te voorkomen moet iedereen elk jaar in de herfst opnieuw de zomerligplaats voor het jaar erop aanvragen, zo blijft iedereen scherp en het bestuur krijgt alle juiste gegevens voor de ligplaats toewijzingen.

Ook leden die op de wachtlijst staan moeten elk jaar opnieuw hun ligplaats aanvraag (c.q. hun plaats op de wachtlijst) bevestigen d.m.v. het invullen van de ligplaatsaanvraag.