WVM vaan los klein

De oorspronkelijke jachthaven (foto in kranten artikel) in 1967 welke toen nog niet van de WVM was.

Vanaf 1972 tot 1984 werd de haven van de gemeente Wonseradeel gehuurd.

In 1984 werd de haven gekocht en is sindsdien eigendom van de WVM.

De grotere jachthaven waarover wordt gesproken (De huidige Marina) is later aangelegd.

(geopend in 1991)

Klik op de kop van dit artikel om het kranten artikel te zien.

IMG 1054

Hieronder de transcriptie van het deel wat over de haven gaat:

De gemeenteraad van Wonseradeel

heeft tijdens de excursie van gisteren

bij het recreatieoord op de "Sânkop"

ook het nieuwe haventje aan het Mak-

kummerdiep in ogenschouw genomen.

Er is daar ligplaats geschapen voor een

dertigtal jachten. De gemeente be-

schouwt dit als een proefhaventje. Als

er veel belangstelling voor bestaat , zal

dat een reden te meer zijn zo gauw mo-

gelijk over te gaan tot de aanleg van

een veel grotere haven waarvoor de

plannen al lang klaar liggen. Wat de in-

richting betreft, warende meningen van

de raadsleden over dit haventje niet on-

verdeeld gunstig. Zeegaande jachten

kunnen moeilijk in het haventje meren.

Verder werden de voorzieningen niet

erg doelmatig geacht.