Disclaimer

Disclaimer wvmakkum.nl

1. Hoewel Watersportvereniging Makkum er naar streeft om de op deze website verstrekte informatie steeds zo juist, actueel en volledig mogelijk te laten zijn, kan zij niet garanderen :

- dat alle op deze website en de subpagina's opgenomen informatie en data juist en actueel zijn.

- het continu en foutloos functioneren van deze website.

2. Watersportvereniging Makkum, noch haar bestuur, noch haar website redactie zijn aansprakelijk voor:

- eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze website en de via de website verstrekte informatie en data;

- en eventuele schades in welke vorm dan ook en hoe ook ontstaan die de bezoekers van deze website en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze website.

3. Watersportvereniging Makkum heeft verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als service aan en ter informatie van de bezoekers van haar website opgenomen. Watersportvereniging Makkum kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende gelinkte websites en verbonden informatiebronnen of andere hierin vermelde gegevens en data juist zijn.

Watersportvereniging Makkum, noch haar bestuur, noch haar website redactie zijn aansprakelijk voor schades in welke vorm dan ook ontstaan die de bezoekers van deze website en de subpagina's en/of derden mochten lijden als gevolg van het gebruik van gegevens en data via de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Copyrights:

De website wvmakkum.nl en de subpagina's zijn eigendom van Watersportvereniging Makkum. De inhoud van deze websites en subpagina's mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van Watersportvereniging Makkum worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens normaal beoogd gebruik van deze website.