FAQ over de jachthaven

Verplichtingen bij een ligplaats

Ieder lid die een ligplaats toegewezen krijgt heeft (naast het betalen van het liggeld) de plicht om actief bezig te zijn op de beide werkdagen op de jachthaven.

Dit is één in het voorjaar en één in het najaar. Als er verder niets bijzonders is dan blijft het meestal beperkt tot twee morgens.

Tevens wordt de bemanning van elk schip meestal 1 keer per jaar ingeroosterd voor een bardienst op een middag of avond in het clubhuis. (De barkeepers hebben een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) certificaat nodig. Zie elders op deze site meer hierover.

Bovendien wordt verwacht dat het lid actief deelneemt aan de activiteiten van de vereniging zoals toertochten, zeilwedstrijden en/of deelneemt in een van de commissies etc.

De haven is geen onpersoonlijke opbergplaats, daarvoor moet je bij een van de vele commerciële havens in Makkum zijn. Gaat het je alleen om de ligplaats dan heb je bij de WVM niets te zoeken.

Ik heb al jaren dezelfde ligplaats in de haven maar toch moet ik elk jaar opnieuw mijn ligplaats aanvragen, waarom?

Door de jaren heen is gebleken dat er toch elk jaar mutaties zijn in de haven: mensen die naar een andere haven gaan, verhuizen, de boot hebben verkocht, of een grotere boot hebben gekocht.

Vaak werd dit niet doorgegeven waardoor het bestuur vaak voor verrassingen stond.

Om dit te voorkomen moet iedereen elk jaar in de herfst opnieuw de zomerligplaats voor het jaar erop aanvragen, zo blijft iedereen scherp en het bestuur krijgt alle juiste gegevens voor de ligplaats toewijzingen.

Ook leden die op de wachtlijst staan moeten elk jaar opnieuw hun ligplaats aanvraag (c.q. hun plaats op de wachtlijst) bevestigen d.m.v. het invullen van de ligplaatsaanvraag.

's Winters in de haven liggen?

Voor een speciaal wintertarief (op dit moment 30% van het zomertarief) kunnen leden van de vereniging ook tijdens het winterseizoen in de haven liggen.

Eventueel bestaat de mogelijkheid om via een verbruiksmeter ook stroom aan boord te krijgen.

Overleg vooraf is noodzakelijk met het verantwoordelijke lid van het bestuur voor havenzaken.

Kan ik mijn ligplaats overdragen?

Mocht dit bij jouw als lid spelen..............  lees dit dan goed door om misverstanden en teleurstelling te voorkomen.

Met het wat ouder worden komen veel mensen voor de vraag te staan of ze hun boot moeten verkopen of (als die er is) toch maar verkopen of schenken aan een familielid? En als het laatste het geval is kan dat familielid dan mijn huidige ligplaats krijgen?

Het verkopen en/of schenken is natuurlijk heel persoonlijk en dat is een beslissing die ieder voor zich moet maken.

Het doorschuiven van de ligplaats aan een familielid is wel mogelijk maar onder een aantal voorwaarden:

De eigenaar moet gewoon doorgaan met het elk jaar aanvragen van zijn of haar ligplaats. Daarnaast moet degene die de boot krijgt of koopt lid zijn of worden van de WVM en met de betreffende (dezelfde) boot ook een aanvraag doen voor een ligplaats via de wachtlijst.(ook elk jaar verlengen)

Als de huidige boot eigenaar te kennen geeft dat zij/hij zijn/haar ligplaats opgeeft t.b.v. het familielid dan kan op het moment dat het betreffende familielid aan de beurt is voor een ligplaats volgens de wachtlijst de ligplaats van de oude eigenaar naadloos overgaan naar de nieuwe eigenaar. Wel is het zaak dit even goed te communiceren met het bestuurslid havenzaken en dit eventueel op het aanvraagformulier voor een ligplaats aan te geven.

Zonder meer doorschuiven van de ligplaats naar een kind of iemand anders is dus niet mogelijk. Elke nieuwe eigenaar kan alleen een ligplaats krijgen via de wachtlijst.

Tijdig hierop inspelen is dus het devies......!!!!!

Bij een situatie waarbij het lid of zijn of haar partner is overleden en er twijfel is over het wel of niet aanhouden van de ligplaats kan dit het beste met het bestuurslid havenzaken worden besproken. Elke situatie is toch weer anders.

Aanvragen ligplaats en de verplichtingen die een ligplaatshouder heeft.

De ligplaatsen in de haven van de WVM zijn alleen bestemd voor de leden van de vereniging.

Hieronder volgt een deel van de tekst van het havenreglement zoals dat door het bestuur wordt gehanteerd. Het volledige reglement is te vinden onder Downloads voor gasten Hier is ook het aanvraagformulier voor een ligplaats te vinden.

Begin tekst uit het havenreglement: